Công ty Hữu Thành tuyển dụng

Hiện nay chúng tôi chưa có nhu cầu tuyển dụng thêm. Chúng tôi sẽ thông báo kế hoạch tuyển dụng của chúng tôi trong thời gian sớm nhất.